historia

Historisk Atlas / Unified history, cont.

Back in 2017 i published my idea for a platform that could eventually include all geographical developments that have happened on Earth, as well as human activities. I updated my presentation (and translated to Swedish) for a presentation at the Kartdagar in Helsingborg, April 2023. Such a map would, apart from obvious human interest, be …

Historisk Atlas / Unified history, cont. Read More »

Skånes järnvägshistoria på webkarta

Skåne hade en tid väldigt mycket järnväg. Stambanan började byggas runt 1860-talet och efter sekelskiftet 1900 nådde järnvägen sin största omfattning. Idag återstår bara en bråkdel men både den som finns kvar och den som inte syns i landskapet har båda gemensamt att de har haft stort inflytande på samhället och har styrt samhällens placering …

Skånes järnvägshistoria på webkarta Read More »