Skånes järnvägshistoria på webkarta

Skåne hade en tid väldigt mycket järnväg. Stambanan började byggas runt 1860-talet och efter sekelskiftet 1900 nådde järnvägen sin största omfattning. Idag återstår bara en bråkdel men både den som finns kvar och den som inte syns i landskapet har båda gemensamt att de har haft stort inflytande på samhället och har styrt samhällens placering och storlek.

Jag har nu färdigtställt min kartering av historiska järnvägar i Skåne. På en karta redovisas nu samtliga järnvägslinjer där de ligger eller en gång låg. Tillsammans med flygfoton från idag som bakgrundskarta kan man göra en resa i historien. Själv använder jag kartan när jag åker bil för att följa de historiska linjerna. Kartskiktet ligger i tjänsten VattenAtlas.se. Den används för samhällsplanering för bättre vattenkvalitet och innehåller mycket användbar information samlat på en plats.

Se kartan här

Jacob