Miscellaneous

Guestbook Go (post)

My second app on the App store – a video guestbook. Great for special occasions such as weddings. Just set the iPad (or iPhone) somewhere and it will tell guests to leave a message! Read more about it here: https://levallius.com/guestbook-go/ or find on the App store here. Update 2021: Version 2.0 with lots of improvements! Jacob

Guestbook Go (post) Read More »

Skånes järnvägshistoria på webkarta

Skåne hade en tid väldigt mycket järnväg. Stambanan började byggas runt 1860-talet och efter sekelskiftet 1900 nådde järnvägen sin största omfattning. Idag återstår bara en bråkdel men både den som finns kvar och den som inte syns i landskapet har båda gemensamt att de har haft stort inflytande på samhället och har styrt samhällens placering

Skånes järnvägshistoria på webkarta Read More »