Guestbook Go

Guestbook Go

Posted by on Mar 15, 2019 in Miscellaneous

My second app on the App store – a video guestbook. Great for special occasions such as weddings. Just set the iPad (or iPhone) somewhere and it will tell guests to leave a message! Read more about it here: http://levallius.com/guestbook-go/ or find on the App store here. Update 2021: Version 2.0 with lots of improvements! Jacob

Skånes järnvägshistoria på webkarta

Skånes järnvägshistoria på webkarta

Posted by on Feb 18, 2019 in Miscellaneous

Skåne hade en tid väldigt mycket järnväg. Stambanan började byggas runt 1860-talet och efter sekelskiftet 1900 nådde järnvägen sin största omfattning. Idag återstår bara en bråkdel men både den som finns kvar och den som inte syns i landskapet har båda gemensamt att de har haft stort inflytande på samhället och har styrt samhällens placering […]